Strateški projekti su izgradnja Hrvatske kuće u Subotici, potpore Sveučilištu u Mostaru, Radio Duxu… Strateški projekti su izgradnja Hrvatske kuće u Subotici, potpore Sveučilištu u Mostaru, Radio Duxu…
TweetEmailPrint Projekti od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske važni su za unapređivanje položaja i kvalitete života Hrvata izvan RH, doprinose očuvanju i... Strateški projekti su izgradnja Hrvatske kuće u Subotici, potpore Sveučilištu u Mostaru, Radio Duxu…


Projekti od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske važni su za unapređivanje položaja i kvalitete života Hrvata izvan RH, doprinose očuvanju i njegovanju nacionalnog identiteta, hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te utječu na jačanje povezanosti Hrvata izvan Republike Hrvatske s Hrvatskom

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 2022. donijela Odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Projekti od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske važni su za unapređivanje položaja i kvalitete života Hrvata izvan Republike Hrvatske, doprinose očuvanju i njegovanju nacionalnog identiteta, hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te utječu na jačanje povezanosti Hrvata izvan Republike Hrvatske s Republikom Hrvatskom.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske proglašava projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske sljedeće projekte:
1. projekt ,,Potpora radu Sveušilišta u Mostaru”, Sveučilišta u Mostaru
2. projekt ,,lzgradnja Hrvatske kuće u Subotici”, Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji
3. projekt ,,Institucionalno osnaživanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji”, Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji
4. projekt,,Potpora radu Hrvatskog kazališta u Pečuhu”, Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj
5. projekt ,,Potpora Radiju hrvatske nacionalne manjine – Radio Duxu”, Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore
6. projekt,,Potpora Hrvatskim novinama iz Zeljeznog”, Hrvatskog štamparskog društva iz
Gradišća, Republika Austrija.
II.U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023.  i 2024. godinu, na stavkama Sredi5njeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za realizaciju projekata iz točke I. ove Odluke u 2022. osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 9.500.000,00 kuna.
Pojedinačnim ugovorima o financijskoj potpori utvrdit će se visina dodijeljenih sredstava, te međusobna prava i obveze ugovornih strana”, navode na službenim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.