Skinuli novu ZET-ovu aplikaciju pa doznali da ne mogu koristiti svoj novac na fizičkoj kartici ZET-a
Svi potrošači koji su skinuli aplikaciju, a istovremeno su imali i fizičku karticu ZET-a za kupovinu karata s uplaćenim novcem, dobili su poruku da im je kartica prelaskom na mobilnu aplikaciju deaktivirana i da privremeno ne mogu do sredstava koja se na njoj nalaze. Jedini način kako to mogu... Prikaži više
VAŽNA NOVOST Prostorni plan Zagreba na besplatnoj mobilnoj aplikaciji
Mobilna aplikacija „mZIPP“ korisnicima omogućava pregled prostornih podataka vezanih za njihovu trenutnu ili izabranu lokaciju – od adrese do podataka o katastarskim česticama i namjeni površina iz Generalnog urbanističkog plana. Aplikacija nudi i mogućnost pregleda lokacija gradskih institucija prema tematskim skupima Besplatna mobilna aplikacija prostornih podataka Grada Zagreba mZIPP... Prikaži više