VAŽNA NOVOST Prostorni plan Zagreba na besplatnoj mobilnoj aplikaciji VAŽNA NOVOST Prostorni plan Zagreba na besplatnoj mobilnoj aplikaciji
TweetEmailPrint Mobilna aplikacija „mZIPP“ korisnicima omogućava pregled prostornih podataka vezanih za njihovu trenutnu ili izabranu lokaciju – od adrese do podataka o katastarskim česticama... VAŽNA NOVOST Prostorni plan Zagreba na besplatnoj mobilnoj aplikaciji


Mobilna aplikacija „mZIPP“ korisnicima omogućava pregled prostornih podataka vezanih za njihovu trenutnu ili izabranu lokaciju – od adrese do podataka o katastarskim česticama i namjeni površina iz Generalnog urbanističkog plana. Aplikacija nudi i mogućnost pregleda lokacija gradskih institucija prema tematskim skupima

Besplatna mobilna aplikacija prostornih podataka Grada Zagreba mZIPP – Grad na dlanu predstavljena je na konferenciji za novinare u Gradskoj upravi.

Projekt je u nazočnosti gradonačelnika Milana Bandića i suradnika, prezentirala pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Sanja Cvjetko Jerković te pomoćnik pročelnice Darko Šiško. Besplatna mobilna aplikacija na jednostavan i brz način omogućava Zagrepčanima i posjetiteljima grada pregled prostornih podataka i praktičnu pomoć u snalaženju u prostoru.

”Ovo je velika priča za naše sugrađane od kojih je većina informatički pismena i živi modernim načinom života pa će im ova aplikacija biti od velike pomoći”, rekao je gradonačelnik Bandić i poručio idejnim začetnicima da podatke, koji su dostupni u svakom trenutku, ažuriraju na dnevnoj bazi.

Aplikacija je nastala suradnjom Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada koji je bio nadležan za prikupljanje, analizu te pripremu podataka i Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT), zadužene za tehničku implementaciju aplikacije koju je pobliže predstavio Zoran Žižek iz APIS-a.

Riječ je o podacima kojima raspolažu gradska upravna tijela, trgovačka društva, ustanove i druge institucije od interesa za građane. Mobilna aplikacija „mZIPP“ korisnicima omogućava pregled prostornih podataka vezanih za njihovu trenutnu ili izabranu lokaciju – od adrese do podataka o katastarskim česticama i namjeni površina iz Generalnog urbanističkog plana. Aplikacija nudi i mogućnost pregleda lokacija gradskih institucija prema tematskim skupima (npr. Gradska uprava, Zdravstvo, Kultura itd.) na željenom gradskom području, omogućavajući korisniku brz pristup osnovnim podacima (kategorija, kontakt, sadržaji i sl.) o objektima od njegova interesa.

mZIPP sadrži podatke o 2400 lokacija u 12 tematskih cjelina (160 sportskih objekata, 130 domova zdravlja, 73 doma za starije osobe, 50 lokacija s besplatnom WiFi mržeom Grada Zgareba, 49 gradskih tijela, 35 trgovačkih društava te 11 gradskih vrtova).
Time se olakšava pretraživanje i pregled za željeno uže područje ili grad u cjelini. Baza podataka se ažurira najnovijim podacima i prema potrebi nadopunjava novim slojevima dinamikom koja ovisi o zahtjevima gradskih upravnih tijela i gradskih trgovačkih društava. Slojevi koji se pripremaju za mobilnu aplikaciju mZIPP ponuđeni su i na interaktivnoj karti Geoportal ZIPP koju možete otvoriti na službenim stranicama Grada Zagreba www.zagreb.hr za širi pregled.

Preuzimanje mobilne aplikacije omogućeno je za iOS i Android mobilne uređaje.

VIŠE

mZIPP letak

mZIPP plakat

mZIPP prezentacija (pdf)

mZIPP video (mp4)

APLIKACIJA