Drugačiji uvjeti najma gradskih stanova socijalno ugroženima; skuplje će plaćati oni s višim primanjima
U Gradu su istaknuli da je ta odluka socijalno pravedna te najavili da će gradonačelnik donijeti zaključak o visini najamnine za stanove kojima upravlja Grad s namjerom da više od 6000 gradskih stanova koriste socijalno ugrožena i kućanstva koja imaju ispodprosječne prihode. Iznosi novih najamnina počet će se primjenjivati... Prikaži više