Nakon ‘žena’, Tomašević ukinuo ‘majku’ i ‘oca’ pa imamo roditelja 1 i 2 te osobe koje menstruiraju
Uvođenje ‘politički korektnog’ novogovora mnogi su na društvenim mrežama ismijali i osudili. Odmah se neuvjerljivim tumačenjem oglasila Dinka Živalj, Tomaševićeva glasnogovornica, koja tvrdi da ukidanje pojmova ‘majka’ i ‘otac’ nije ideološki motivirano, već da je to učinjeno ‘kako bi se izbjeglo da jedno dijete dobije dva poklona za Svetog Nikolu... Prikaži više