Posebna pažnja na poseban dan
Kada je svojevremeno naša sugovornica Eva Anđela Delale pitala svoju tada 7-godišnju kćer Enu zašto se rođendan ne slavi svaki dan, djevojčica se zamislila i ponudila dva odgovora. Prvi je glasio: “Zato što bismo tada imali stotinu godina”, a drugi je bio još zanimljiviji: “Zato što bismo stalno jeli... Prikaži više