Zeleni odred: Opustošili strogo ZAŠTIĆENU ŠUMU veličine 40 nogometnih igrališta! HŠ: Tu nema nepravilnosti Zeleni odred: Opustošili strogo ZAŠTIĆENU ŠUMU veličine 40 nogometnih igrališta! HŠ: Tu nema nepravilnosti
TweetEmailPrint ”Kataklizmički prizor koji nas je dočekao u zoološkom rezervatu Varoški lug te brutalnost razaranja može izazvati samo bijes! To su učinili oni koji... Zeleni odred: Opustošili strogo ZAŠTIĆENU ŠUMU veličine 40 nogometnih igrališta! HŠ: Tu nema nepravilnosti


”Kataklizmički prizor koji nas je dočekao u zoološkom rezervatu Varoški lug te brutalnost razaranja može izazvati samo bijes! To su učinili oni koji i dalje tvrde da ´svoju zadaću gospodarenja šumama obavlja uredno, stručno i u skladu s gospodarskim planovima, uvažavajući stroge ekološke, socijalne i ekonomske standarde.´E, pa evo što su njima ekološki standardi. Dvadesetak tona teški strojevi za izvlačenje trupaca izrovali su nježno šumsko tlo ponegdje i preko metra dubine, a ako je i izniknuo pokoji pomladak nakon ovoga nije imao baš nikakve šanse”, upozoravaju aktivisti Zelenog odreda

Aktivisti i branitelji koji nastoje zaustaviti prekomjernu sječu hrvatskih šuma okupljeni oko Zelenog odreda braniteljske udruge Vidra, na svojoj Facebook stranici ponovno su, prije nekoliko dana, upozorili na pustošenje šume u strogo zaštićenom zoološkom rezervatu Varoški Lug.

”Nije prošlo ni dva mjeseca kako smo objavili snimku (posljedica) marljivih rušitelja Hrvatskih šuma u Posebnom zoološkom rezervatu Varoški Lug u blizini Vrbovečke Dubrave. Tom nam je prilikom anonimni aktivist dostavio i skicu na kojoj nam je označio područje izloženo novom bespoštednom pustošenju šumu na oko 26 hektara velikom odsjeku 6a.

Jučer smo obišli Varoški Lug.

Malo je reći da smo ostali šokirani. Kataklizmički prizor koji nas je dočekao i brutalnost razaranja može izazvati samo bijes! Dobro pogledajte fotografije! To su učinili oni koji i dalje tvrde da ´svoju zadaću gospodarenja šumama obavlja uredno, stručno i u skladu s gospodarskim planovima, uvažavajući stroge ekološke, socijalne i ekonomske standarde.

E, pa evo što su njima ekološki standardi.

Izvlačivši trupce izrovali nježno šumsko tlo

Dvadesetak tona teški strojevi za izvlačenje trupaca izrovali su nježno šumsko tlo ponegdje i preko metra dubine, a ako je i izniknuo pokoji pomladak nakon ovoga nije imao baš nikakve šanse. Tijekom samo dva mjeseca uredno i stručno´do neprepoznatljivosti, su blickrigom unakazili površinu veličine 40 nogometnih igrališta!

A mi po ne znam koji puta ponavljamo da se u posljednjih desetak godina u čitavoj Opustošenoj Našoj provodi ta ista ista politika uvažavanja strogih ekoloških standarda u ‘gospodarenju’ šumama gdje je doslovno sravnjeno sa zemljom preko 100.000 hektara (milijarda kvadratnih metara) naših šuma.

Voditelji Uprave šuma i šumarije na tom području štošta će morati izmisliti da bi opravdali ovaj zločin (ne samo) nad prirodom, a mi ćemo, uz sve prethodne, i ovaj prikaz masakra pridodati onome već poslanom Komisiji EU. Komisija zna što će s time, između ostalog i zato što je i Varoški Lug u režimu stroge zaštite međunarodne eko mreže Natura 2000”, napisali su administratori FB stranice Zeleni odred – forum.

Tragom te objave krenuli su novinari portala Ekovjesnik te su zatražili očitovanje Hrvatskih šuma. Odgovorni u toj državnoj tvrtki u svojim su odgovorima, kako se čini, opravdavali i relativizirali prizore opustošenih područja.

Ovdje u cijelosti prenosimo odgovore Hrvatskih šuma, objavljene na portalu Ekovjesnik:

Hrvatske šume: Inspektori nisu utvrdili nepravilnosti

„Radovi na obnovi šumskih sastojina koji se trenutno odvijaju u odjelu 6a gospodarske jedinice „Varoški lug“ pregledani su od strane Državnog inspektorata, Sektora za nadzor u šumarstvu i lovstvu, dana 8. prosinca 2020. godine. Uvidom u obrasce Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Varoški lug“, odjel 6a, nisu utvrđene nepravilnosti. Obavljen je uvid u očevidnik čekića i faksimila, kao i očevidnik doznačnih knjižica, te je utvrđeno da se isti vode na propisani način.

Odjel 6a se nalazi u sklopu zoološkog rezervata, koji je opisan u uređajnom razredu kao Šuma sa posebnom namjenom. Uvidom u posebne uvjete zaštite prirode na istim površinama dozvoljeno je je gospodarenje šumama, na način kako je propisano u Programu gospodarenja g.j. ,,Varoški lug”. Obilazak terena obavljen je u nazočnosti upravitelja šumarije Vrbovec, a utvrđeno je da su sva stabla uklonjena prema propisu, osim stabala ostavljenih radi biološke raznolikosti. Na 84 % površine već postoji pomladak glavne vrste (sjemena koje je palo s matičnih stabala), dok će se oko 4 ha površine po propisu popuniti sadnjom sadnica hrasta lužnjaka na proljeće. Nadalje, terenskim obilaskom pregledan je i posebni rezervat šumske vegetacije ,,Varoški lug”, te je utvrđeno da u istom nije bilo nikakvih šumarskih radova. Isto tako, dana 19.11.2020. godine izvršen je inspekcijski pregled od strane Državnog inspektorata, Sektora za nadzor zaštite prirode, Službe nadzora kopnenih ekosustava, vezano za izgradnju šumske ceste ,,Varoški lug 4/6“, na području posebnog zoološkog rezervata “Varoški lug”. Radovi su izvedeni tijekom mjeseca rujna i listopada. Uvidom u izdane uvjete zaštite prirode utvrđeno je da širina kolničke konstrukcije ne prelazi 4,50 m, te da prometnica nije asfaltirana. Početak i završetak radova je najavljen Javnoj ustanovi Zeleni prsten Zagrebačke županije. Prilikom izvođenja radova izvođač nije naišao na ugrožene i zaštićene svojte te nisu utvrđene nepravilnosti vezane za nadzor zaštite prirode.

‘Shvaćamo da prizori šumskih radilišta nisu privlačni…’

Šumama u vlasništvu Republike Hrvatske gospodari se stručno i profesionalno, i to već 250 godina. Inženjerski studij šumarstva jedan je od prvih visokoškolskih studija u Hrvatskoj. Šumama se gospodari na temelju Zakona o šumama, te šumsko-gospodarskih planova, koji se donose na razdoblje od 10 godina, tijekom kojih državna inspekcija redovno nadzire izvršenje propisanih radova. Za svaku je gospodarsku jedinicu u Republici Hrvatskoj evidentirana kompletna drvna zaliha po vrstama drveća, te propis za gospodarenje u istoj u sljedećih 10 godina. Šumskogospodarski planovi usklađeni su sa svim međunarodnim ugovorima potpisanim od strane Republike Hrvatske, kao i s Direktivama koje su temelj ekološke mreže Natura 2000.

U potpunosti shvaćamo da prizori šumskih radilišta nisu nimalo privlačni i izazivaju zabrinutost sveopće javnosti. U ovom zimskom periodu kada su stabla bez lisne mase, a šumsko tlo izbrazdano i blatno, možemo reći izmoreno od velike količine padalina proteklih dana, to još više dolazi do izražaja. No, isto tako ove fotografije su ujedno dokaz zahtjevnosti i težine šumarskog posla. Ovdje nikako nije riječ o devastaciji, već samo o trenutnoj situaciji koja niti šumarskim stručnjacima nije laka u ovom vremenskom periodu i teško je zamisliti da će se već na proljeće ovaj odjel zazelenjeti, što prirodnim pomlatkom, što posađenim sadnicama hrasta. Mi oko svojeg radilišta na žalost ne možemo dignuti ograde, kao što je to slučaj s radilištima primjerice stambenih ili poslovnih objekata, da javnost bude pošteđena armature, cementa, strojeva, ali i mogućih ozljeda. Ali naša su dužnost i obveza provoditi zakonom propisane radove i ovu šumu vratiti budućim naraštajima, što ćemo sigurno i učiniti.

Zeleni odred: Odgovor HŠ je očekivan

Općenito, za gospodarsku jedinicu „Varoški lug“ na važnosti je Program gospodarenja za desetgodišnje razdoblje, 1. 1. 2012. – 31. 12. 2021., koji sadrži sve suglasnosti i programe gospodarenja od svih nadležnih državnih tijela i za sve kategorije šuma na području gospodarske jedinice, a tu su i sjemenske sastojine, kao i četiri odsjeka posebnog rezervata šumske vegetacije. Za navedeni program gospodarenja Suglasnost je izdalo Ministarstvo poljoprivrede na prijedlog stručnog povjerenstva kojeg je to Ministarstvo i osnovalo sa svrhom da pregleda predloženi Program gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Varoški lug“ i utvrdi je li izrađen u skladu sa Zakonom o šumama, Pravilnikom o uređivanju šuma i odredbama Šumskogospodarske osnove područja. Stručno povjerenstvo također provjerava da li su u Program gospodarenja ugrađeni Uvjeti zaštite prirode dobiveni od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode Klasa: UP/I 621-07/11-33/660; Ur. broj 532-08-02-01/1-11-3 od 21. 12. 2011. godine, Prethodna suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 612-07/12-01/0323; Ur. broj 517-07-2-1-1-12-4 od 10. 9. 2012. i Mjere zaštite prirode dobivene od Državnog zavoda za zaštitu prirodeu lipnju 2011. godine”, stoji u opširnom odgovoru Odnosa s javnošću, Hrvatskih šuma d.o.o.

Njihovo očitovanje ukratko su naknadno komentirali i voditelji Zelenog odreda braniteljske udruge Vidra:

”Odgovor Hrvatskih šuma je očekivan i naravno sve je po “pravilima struke”.

FOTO: Preslike s FB stranice Zeleni odred – forum