IZRAZ DEMOKRATIČNOSTI: Nastavljen rad na zaštiti nacionalnih manjina između Hrvatske i S. Makedonije IZRAZ DEMOKRATIČNOSTI: Nastavljen rad na zaštiti nacionalnih manjina između Hrvatske i S. Makedonije
TweetEmailPrint Hrvati kao autohtone manjinske zajednice žive u 12 europskih država: Austriji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj, Italiji, Kosovu, Mađarskoj, Sjevernoj Makedoniji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji... IZRAZ DEMOKRATIČNOSTI: Nastavljen rad na zaštiti nacionalnih manjina između Hrvatske i S. Makedonije


Hrvati kao autohtone manjinske zajednice žive u 12 europskih država: Austriji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj, Italiji, Kosovu, Mađarskoj, Sjevernoj Makedoniji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji. Valja napomenuti da je zaštita i promicanje prava hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih zemalja, kao i institucionalna zaštita nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, jedna od uspješnijih područja djelovanja hrvatske vlasti

U utorak 10. listopada 2023. godine u Zagrebu je održana Šesta sjednica Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina između Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije.

Na sjednici se raspravljalo o obostranoj zaštiti manjina i aktualnim pitanjima položaja hrvatske odnosno makedonske manjine koje žive u dvjema državama, a razmotrila se i provedba preporuka koje je Odbor donio na prethodnoj, Petoj sjednici održanoj u studenome 2021. godine u Skopju.

„Kontinuitet u radu MMO-a za zaštitu manjina između Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije i današnje održavanje 6. sjednice ovoga MMO pokazuje usmjerenost vlada obiju država na promicanje manjinskih prava i na unaprjeđenje odlične bilateralne suradnje i siguran sam da će realizacija preporuka usvojenih na 5. sjednici održanoj 2021. godine, kao i preporuka koje smo danas usvojili, donijeti kvalitetne i vidljive  pomake u zaštiti i promoviranju manjinskih prava, što će svakako biti poticaj i sveukupnom razvoju suradnje i prijateljskih odnosa između naše dvije države“ –izjavio je državni tajnik Zvonko Milas, ujedno predsjedatelj hrvatske strane MMO-a te istaknuo da makedonska nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj ima Ustavom i ustavnim zakonom zajamčen status i visoku razinu manjinskih prava.

Potom je naglasio: „Vjerujem da će institucije Republike Sjeverne Makedonije pronaći načina da prije svega primjereno definiraju status hrvatske nacionalne manjine u Republici Makedoniji, sukladno potpisanom Sporazumu između dvije države iz 2007. godine. Nadu da će se to uskoro dogoditi daju nam određeni pozitivni pomaci do kojih je došlo u posljednjih nekoliko godina, kao i iskazano razumijevanje najviših dužnosnika Republike Sjeverne Makedonije.“

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske i druge hrvatske institucije i dalje će davati snažnu potporu očuvanju i razvijanju hrvatskoga identiteta naših sunarodnjaka koji žive u Sjevernoj Makedoniji jer nam je izuzetno važno osnaživati njihov položaj u državi u kojoj žive te jačati i u svakom smislu razvijati njihovu povezanost s matičnom domovinom Hrvatskom i Hrvatima gdje god živjeli, a u posebnom fokusu su nam djeca i mladi te ćemo i nadalje s posebnom pozornošću podupirati postojeće projekte i osmišljavati nove projekte kako bismo ih potaknuli da što bolje upoznaju hrvatski jezik i kulturu, da razviju svoje potencijale te da i osobno posjete Hrvatsku.

Zamjenica ministra vanjskih poslova Republike Sjeverne Makedonije Fatmire Isaki i predsjedateljica makedonske strane MMO-a istaknula je kako su današnji razgovori protekli u duhu prijateljstva i međusobnog poštovanja, što je rezultat činjenice da i Sjeverna Makedonija i Hrvatska imaju vrlo pozitivan stav prema pitanjima koja se tiču ​​manjina, a pozdravila je  pristup i otvorenost obiju strana da kroz međusobnu kontinuiranu komunikaciju, kao predstavnici Vlada, uvažavaju trenutna nastojanja i težnje svojih zajednica te posebno istaknula spremnost Hrvatske za produbljivanje stručne pomoći i suradnje na europskom putu Sjeverne Makedonije, kao i intenziviranje suradnje u gospodarstvu, kulturi, obrazovanju i dr.

Sljedeća sjednica MMO-a održat će se 2024. godine u Republici Sjevernoj Makedoniji.

Hrvati kao autohtone manjinske zajednice žive u 12 europskih država: Republika Austrija, Republika Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Talijanska Republika, Republika Kosovo, Mađarska, Republika Sjeverna Makedonija, Rumunjska, Slovačka Republika, Republika Slovenija i Republika Srbija. Pod utjecajem različitih povijesnih, kako političkih, tako i ekonomskih razloga, od 15. stoljeća su se počeli iseljavati s tadašnjih hrvatskih prostora na druge europske prostore, koji se danas nalaze u spomenutih 12 država, dok su se na neke od tih područja doselili istovremeno kad i na područje današnje Republike Hrvatske.

Položaj i status pripadnika hrvatske nacionalne manjine različito je uređen u pojedinim državama, sukladno zakonodavstvu tih država te preuzetim međunarodnim ili bilateralnim obvezama. Opseg i razina tih prava vrlo su različiti, budući da još uvijek ne postoje čvrsti i obvezujući međunarodnopravni dokumenti iz područja zaštite nacionalnih manjina. No, smatra se da je razina manjinske zaštite izraz demokratičnosti neke države. Usto, zaštita ovisi i o brojnim povijesnim i političkim okolnostima, a te su okolnosti različite za Hrvate koji žive u 12 europskih država.

Valja napomenuti da je zaštita i promicanje prava hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih zemalja, kao i institucionalna zaštita nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, jedno je od uspješnijih područja djelovanja hrvatske izvršne vlasti. Najbolje to, prema svemu sudeći, potvrđuju priznanja i visoka odlikovanja koja je, za uspjehe u zaštiti hrvatske i mađarske manjine, te za sustavno pomaganje Hrvatima u BiH ove godine primio državni tajnik Središnjeg državnog ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas.

Predsjednica Mađarske odlikovala Zvonka Milasa za uspjehe u zaštiti hrvatske i mađarske manjine

Didakovi dani: Zvonku Milasu i Boži Skoki priznanja jer promiču vrijednosti koje je živio fra Didak

FOTO: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske