‘Dužnik MOLIO SUD DA NE IZBACE NIJEMCE, već da ovrše njega, sud ga odbio, Njemici nisu dali ni uvid u spis!’ ‘Dužnik MOLIO SUD DA NE IZBACE NIJEMCE, već da ovrše njega, sud ga odbio, Njemici nisu dali ni uvid u spis!’
”Tijekom cijelog ovršnog postupka ovršenik Joso Gržeta dostavljao je sudu očitovanja iz kojih je bilo vidljivo da on nije vlasnik ovršene nekretnine, međutim Općinski... ‘Dužnik MOLIO SUD DA NE IZBACE NIJEMCE, već da ovrše njega, sud ga odbio, Njemici nisu dali ni uvid u spis!’

”Tijekom cijelog ovršnog postupka ovršenik Joso Gržeta dostavljao je sudu očitovanja iz kojih je bilo vidljivo da on nije vlasnik ovršene nekretnine, međutim Općinski sud u Zadru oglušivao se na sva očitovanja i dokaze, da bi napokon Schumaherove deložirali iz njihove kuće,” navode u udruzi Veronika Vere

Nakon skandalozne deložacije prevarene njemačke obitelji Schumacher iz kuće na Viru, priopćenjem se oglasila ‘Veronika Vere‘, udruga za zaštitu žrtava pravosuđa.

”Obzirom da se ne slažemo sa navodima  predsjednice Općinskog suda u Zadru, te da više osoba koje su se posljednjih dana aktivno angažirale oko pomoći obitelji Schumacher mogu potvrditi niže napisano te obzirom da se  iz priopćenja predsjednice  Općinskog suda u Zadru iščitava da nitko u Hrvatskoj  nema prava iznijeti primjedbe na rad sudaca nazivajući svaku izrečenu primjedbu „pritiskom“ na suce, želimo istaknuti sljedeće:

Činjenice koje iznosimo temelje se na Ustavu Republike Hrvatske i na zakonima, a ne na „zakonu ulice“  kako navodi predsjednica Općinskog suda u Zadru.

Predsjednica Općinskog suda u Zadru neistinito tvrdi da je iskorišten medijski prostor kako bi se izvršio neprimjeren i nedopušten pritisak na rad Općinskog suda u Zadru, a time i uredujuće sutkinje. Prvi članak u medijima objavljen je na dan deložacije, nakon što je dan prije Erna Schumacher uz pravosudne policajce izvedena iz prostorija suda i nije joj dopušten uvid u ovršni spis. Erna Schumacher željela je od sutkinje Dubravke Novaković saznati kakvu je odluku donijela po Prijedlogu za odgodu ovrhu, a što nije bilo moguće, jer joj uvid u spis nije dopušten, a Erna Schumacher izvedena je, zajedno sa još četiri člana Udruge Veronika Vere – koji nisu ni na koji način stvarali nikakve probleme – iz suda i nije im dopuštena apsolutno nikakva komunikacija.

‘Predsjednica suda odbila pomoć prevoditelja!’

Pisanim putem nekoliko dana prije predsjednica suda je zamoljena da primi članove Udruge Veronika Vere za pomoć i zašitu žrtvama pravosuđa, koji su u Zadar došli iz Zagreba, što je predsjednica suda odbila.

U ovršnoj pisarnici gdji Erni Schumacher rečeno je da samo predsjednica suda može odobriti fotokopiranje ovršnog spisa broj  Ovr 1993/2016, obzirom da sutkinja Dubravka Novaković isto nije dopustila, a da ljudi koji su se našli pred deložacijom nisu ništa znali, jer im nitko nije uručio odluku suda o Prijedlogu za odgodu ovrhe.

Zato smo predsjednicu suda, jer gdja Erna Schumacher ne govori hrvatski, u njezino ime zamolili da odobri fotokopiranje spisa, te smo zamolili da gdja Erna Schumacher i jedan član Udruge Veronika Vere, budu primljeni u njenom uredu, jer joj je rečeno u ovršnoj pisarnici da samo predsjednica suda  može odobriti da sazna ishod njezinog prijedloga za odgodu ovrhe.

No, predsjednica suda pozvala je samo gdju Ernu Schumacher, koja govori i razumije samo njemački. Predsjednica suda s njom je razgovarala hrvatskim jezikom. Gdja Erna Schumacher je po povratku iz ureda je izjavila, pred više ljudi, da nije razumjela niti jednu jedinu riječ.

Ovršni postupak je započet 19. siječnja 2012. Godine, protiv ovršenika Jose Gržete, radi naplate novčanog iznosa u iznosu od 53.989,75 kn a ovrha se temelji na pravomoćnoj sudskoj odluci od 5. prosinca 2008. godine, potvrđene odlukom Županijskog suda u Zadru od 14. lipnja 2011. godine.

Dana 26. kolovoza 2013. godine promjenjen je predmet ovrhe te je predložena ovrha na nekretninama. U trenutku stavljanja Prijedloga za promjenu sredstava ovrhe ovršenik Joso Gržeta imao je više nekretnina u svojem vlasništvu. Žalbom od 31. Listopada 2013. ovršenik je istaknuo, i priložio dokaze,  da nekretnina k.č. br. 2360/15 z.k. ul. 15900 k.o. Vir nije njegovo vlasništvo, te da je ovrha na toj nekretnini nedopuštena, s obzirom da ju je prodao. Županijski sud u Zadru odbio je njegovu žalbu s obrazloženjem da treće osobe mogu podnijeti Prigovor da je ovrha nedopuštena, a ne ovršenik, te da u tom slučaju Općinski sud u Zadru treba uputiti treće osobe u parnicu radi dokazivanja da je ovrha na nekretnini nedopuštena.

Ročište o dokazivanju prava vlasništa odgođeno

Dana 9. siječnja 2018. godine trebalo je biti održano pred Općinskim sudom u Zadru ročište radi nedopuštenosti ovrhe, međutim ročište je odgođeno. Predmet koji se vodi radi dokazivanja prava vlasništva, koji su tužbom radi utvrđenja prava vlasništva pokrenuli Schumacherovi – prekinut je odlukom Općinskog suda u Zadru.  Obitelj Schumacher ni na koji način nije znala da se vodi ovrha na nekretnini koju su kupili, obzirom da zabilježba ovrhe nije bila zabilježena u zemljišnim knjigama od 2013. godine  sve do rujna 2015. godine, a nekretnina, a da je ovršenik opetovano izjavljivao na Zapisnik da nekretnina nije njegovo vlasništvo.

Schumacherovi su podnijeli Prigovor radi nedopuštenosti ovrhe dana 17. Rujna 2015. godine – isti dan kada su saznali da je nad njihovom nekretninom provedena ovrha, te su uz Prigovor dostavili Rješenje zemljišno knjižnog suda kojim dokazuju da su prijedlog za uknjižbu dostavili ZK Odjelu Općinskog suda u Zadru dana 02. svibnja 2012. godine.

Ovršenik upozoravo sud da ima drugih nekretnina, nisu ga slušali

Tijekom cijelog ovršnog postupka ovršenik Joso Gržeta dostavljao je sudu očitovanja iz kojih je bilo vidljivo da on nije vlasnik ovršene nekretnine, međutim Općinski sud u Zadru oglušivao se na sva očitovnaja i dokaze.  Općinski sud u Zadru odbija dana 12. listopada 2015. godine Schumacherove koji su stavili Prijedlog za odgodu ovrhe, upućujući ih da svoje pravo mogu samo dokazivati u parnici radi nedopuštenosti ovrhe – a što se u stvarnosti nikada nije dogodilo.

Stanje u zemljišnim knjigama bilo je vidljivo tek 15. rujna 2015. godine kada je Općinski sud u Zadru zaključkom odredio dosudu nekretnine  B. P. , a što je dokazivo i iz dopisa sutkinje Dubravke Novaković upućene Zemljišno knjižnom odjeluu dana 06. svibnja 2014. godine, u kojem stoji „u spis nije zaprimljeno rješenje kojim se dozvoljava zabilježba ovrhe,  molimo da isto dostavite što prije, tim više što je ovršenik ustvrdio da je nekretninu otuđio E. I H. Schumacher.“

Dana 28. Listopada 2015. godine treće osobe dostavile su u ovršni spis Tužbu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom.  Prijedlog trećih osoba za odgodu ovrhe, na temelju Tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenim odbijen je s obrazloženjem „da se ovrhovoditelja ne tiče odnos trećih osoba sa novim vlasnikom nekretnine“.

‘Sutkinja tražila da ovrše Schumachere, a ne dužnika Gržetu!’

Iako je kupac nekretnine, koji je stupio na mjesto ovrhovoditelja  imao svojeg odvjetnika koji ga je zastupao u postupku, nakon što je prijedlog za ovrhu – iseljenjem i predajom u posjed Općinskom sudu u Zadru predan protiv ovršenika Jose Gržeta, sutkinja Dubravka  Novaković osobno šalje obavijest – UPUTU ovrhovoditelju da ovrhu treba pokrenuti protiv trećih osoba – obitelji Schumacher, a ne protiv ovršenika Jose Gržeta.

Zadatak suca nije davati pravne savjete, već postupati  po zakonu. U ovom slučaju sutkinja Novaković bila je dužna Prijedlog za ovrhu ili odbaciti, ili donijeti Rješenje o ovrsi, a u oba slučaja razloge odluke obrazložiti, a ne korigirati postupke ovrhovoditelja i upućivati ga koje radnje treba poduzeti.

Rješenje o ovrsi donešeno protiv obitelji Schumacher dostavljeno je odvjetnici Marini Skorić koja nije bila njihova punomoćnica, a ne obitelji Schumacher – o čemu dokazuje Podnesak odvjetnice Škorić od 21. 11.2016. godine. Žalba obitelji Schumacher ponovno se odbija, obzirom da oni nisu ovršenici u postupku, već treće osobe, pa stoga Županijski sud ponovno potvrđuje žalbu s uputom da svoje pravo štite u parnici radi nedopuštenosti ovrhe – što Schumacherovima od Općinskog suda u Zadru nikada nije bilo omogućeno, iako su poduzeli sve potrebne pravne radnje.

Vrhovni sud i ne zna za reviziju

Dana 24. travnja 2017. godine treće osobe  – Schumacherovi podnose IZVANREDNU REVIZIJU protiv rješenja Županijskog suda u Zadru. No, revizija nije proslijeđena Vrhovnom sudu na rješavanje.

Dana 27. lipnja 2017. godine Općinski sud u Zadru ponovno odbija prijedlog za odgodu ovrhe trećih osoba, do okončanja parničnog predmeta broj P-3109/15 (radi nedopuštenosti ovrhe). Prvostupanjska odluka o odbijanju prijedloga za odgodu ovrhe potvrđena je odlukom Županijskog suda u Zadru dana 26. listopada 2017. godine. U rješenju Županijskog suda u Zadru, navodi se da treće osobe – kao ovršenici,“zakašnjelo tvrde da su izvanknjižni vlasnici nekretnine, te da se mora voditi briga o svojim pravima, i to na način da se stvarna prava pravodobno i publiciraju u zemljišnoj knjizi“ pri tom nitko ne vodeći računa da su Schumacherovi još 2012. godine zabilježili svoje pravo u zemljišnoj knjizi (koje je svima bilo vidljivo) a da do rujna 2015. godine prvostupanjski sud nije niti evidentirao zabilježbu ovrhe u zemljišnoj knjizi.

Na odluku Županijskog suda u Zadru kojim je potvrđeno Rješenje Općinskog suda u Zadru treće osobe – kao ovršenici podnose IZVANREDNU REVIZIJU dana 24.11.2017. godine – KOJA NIJE DOSTAVLJENA VRHOVNOM SUDU NA RJEŠAVANJE.

Rješenje Općinskog suda u Zadru kojim je prijedlog za odgodu ovrhe odbijen  dana 15.01.2018. godine   nije dostavljeno trećim osobama – ovršenicima prije ovrhe, pa oni za sudsku odluku nisu niti znali.

Erna: Boli me i tužna sam

Obzirom da su treće osobe-ovršenici čitavo vrijeme uskraćeni u svojim pravima, kao i u pravu na pristup pravosuđu, obzirom da njihove IZVANREDNE REVIZIJE uopće nisu dostavljene Vrhovnom sudu RH na rješavanje, a nije niti provedeno ni jedno ročište u parnici po tužbi radi nedopuštenosti ovrhe,  te da su se osjećali potpuno diskriminirani obzirom da im nije bio dozvoljen ni uvid u ovršni spis, niti im je dano obrazloženje iz kojeg razloga ne smiju načiniti uvid u spis, a posebice jer su s njima komunicirali na hrvatskom jeziku, a oni su njemački državljani,  ovršenici su podnijeli Zahtjev za izuzeće sutkinje Dubravke Novaković, kao i zahtjev za izuzeće predsjednice Općinskog suda u Zadru.

Na dan zakazanog ročišta za deložaciju 17. siječnja 2018. godine ovrhovoditelj i sudski ovršitelj kasnili su, došli su bez sudskog tumača koji bi preveo trećim osobama – ovršenicima što se zapravo događa, a prije toga nisu zaprimili niti jednu jedinu sudsku odluku.

Udruga za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa – Udruga Veronika Vere, i nadalje će poduzimati radnje sukladno Statutu i razlozima zbog kojih je osnovana, te ukazivati na povrede zakona od strane sudaca.

Očigledno, samo u Hrvatskoj, treće osobe, iako su odjednom i bez ovršne isprave stekle status ovršenika, nemaju pravo glasa”, stoji, između ostaloga, u priopćenju  Predsjedništva Udruge Veronika Vere.

”Naš hrvatski san je gotov. Boli me, ali nisam ni na koga ljuta. Tužna sam što je sve ovako završilo”, rekla je Erna Schumacher, Njemica koja je zajedno sa suprugom Ernstom jučer sramotno i nepravedno deložirana iz kuće na Viru, kuće koju su uredno platili i u kojoj su planirali živjeti.

”Ne mogu razumjeti da Branimir Petravić, koji sada ima moju kuću, već dva sata šeta pokraj mene i ne želi me ni pogledati, samo bezočno čeka da sve iznesemo i odemo”, dodala je Erna.

Poznato je da su Petraviću Ernina djeca nudila 20 tisuća eura nakon što je kuću kupio za deset tisuća. Željeli su da im roditelji zadrže kućicu na Viru, a na ovaj način bi Petravić zaradio deset tisuća eura. No on je to odbio i kuću oglasio na prodaju za 47 tisuća eura!

Hoće li dijeliti s kime zaradu od preprodaje? Nije nam poznato.

Naknadno smo doznali da je deložacija obitelji Schumacher, koji su bez kuće ostali na nevjerojatan način, burno  odjeknula u Njemačkoj, gdje se nevjerojatnom brzinom “širi” društvenim mrežama.

Slično kao i skandalozna vijest o oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću u Italiji, gdje su zbog tog skandala reagirali brojni mediji, ali i talijanski parlamentarni zastupnici.

Hrvatsko pravosuđe nastavlja, dakle, širiti ugled Hrvatske u svijetu!

Komentari