POVEZIVANJE S DOMOVINOM: Hrvati izvan RH mogu studirati u Hrvatskoj prema posebnoj upisnoj kvoti POVEZIVANJE S DOMOVINOM: Hrvati izvan RH mogu studirati u Hrvatskoj prema posebnoj upisnoj kvoti
TweetEmailPrint Kao i ranijih godina, za upis studijskih programa u posebnoj upisnoj kvoti kandidati se prijavljuju izravno na fakultete. ”Ovim projektom nastoji se povezati... POVEZIVANJE S DOMOVINOM: Hrvati izvan RH mogu studirati u Hrvatskoj prema posebnoj upisnoj kvoti


Kao i ranijih godina, za upis studijskih programa u posebnoj upisnoj kvoti kandidati se prijavljuju izravno na fakultete. ”Ovim projektom nastoji se povezati mlade Hrvate izvan Republike Hrvatske s domovinom i to njihovim osobnim dolaskom u Hrvatsku, boljim upoznavanjem hrvatske kulture, jezika i svakodnevnog života te stjecanje kvalitetnog obrazovanja”, ističu na stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH

Na službenim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljena je informacija važna za mlade Hrvate, odnosno potomke Hrvata u hrvatskom iseljeništvu te za pripadnike hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država. Svi oni koji zadovoljavaju osnovne kriterije mogu, naime, studirati u Hrvatskoj po posebnoj upisnoj kvoti, jer su i u akademskoj godini 2023./2024. hrvatska visoka učilišta osigurala posebnu upisnu kvotu za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva.

”Posebna upisna kvota odnosi se na dvije kategorije Hrvata izvan Republike Hrvatske: na pripadnike hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država (Republika Austrija, Republika Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Talijanska Republika, Republika Kosovo, Mađarska, Rumunjska, Republika Sjeverna Makedonija, Slovačka Republika, Republika Slovenija i Republika Srbija) i na Hrvate iseljenike u prekooceanskim i europskim državama i njihove potomke.

Hrvatska visoka učilišta osigurala su posebnu upisnu kvotu za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva, a to su: Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Zadru, Sveučilište Sjever, Hrvatsko katoličko sveučilište, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, čime se nastavlja jedan od vrlo značajnih projekata kojima se nastoji povezati mlade Hrvate izvan Republike Hrvatske s domovinom i to njihovim osobnim dolaskom u Hrvatsku, boljim upoznavanjem hrvatske kulture, jezika i svakodnevnog života te stjecanje kvalitetnog obrazovanja”, stoji u obavijesti na službenim stranicama Središnjeg državnog ureda.
                                                                                                                      
Kao i ranijih godina, za upis studijskih programa u posebnoj upisnoj kvoti kandidati se prijavljuju izravno na fakultete. Fakulteti samostalno, prema prethodno objavljenim kriterijima, provode rangiranje kandidata te zadržavaju mogućnost provođenja razredbenog postupka.

Valja napomenuti da kandidati ne trebaju pristupati Državnoj maturi u Republici Hrvatskoj, nego trebaju dostaviti dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju u državi u kojoj žive.
Priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije provodi Agencija za odgoj i obrazovanje (inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima). Važno se pravovremeno obratiti gore navedenim institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen.

Središnji državni ured je izradio tablice s popisom fakulteta, rokovima i specifičnim uvjetima. Objavili su i cjelovite tekstove natječaje gdje su detaljno navedeni svi uvjeti:

Natječaj Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj Sveučilišta u Splitu

Natječaj Sveučilišta u Rijeci

Natječaj Sveučilišta u Zadru

Natječaj Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Natječaj Sveučilišta Sjever

Natječaj Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Natječaj Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

Potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu

Uz samu prijavu na željeni fakultet, kandidati koji se odluče koristiti posebnu upisnu kvotu, osim zahtjeva za priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije trebaju predati i zahtjev za izdavanje Potvrde o pripadnosti hrvatskome narodu.

Potvrdu o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini, odnosno hrvatskome iseljeništvu izdaje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Za izdavanje Potvrde potrebni su sljedeći dokumenti:

 • Prijavni obrazac (nalazi se pod rubrikom Dokumenti)
 • Kratki životopis i obrazloženje motiva za prijavu i traženje Potvrde
 • Preslika valjanih putnih isprava država čiji je državljanin
 • Dokaz o prebivalištu izvan Republike Hrvatske
 • Rodni list
 • Dokaz o pripadnosti hrvatskome narodu – jedna od sljedećih javnih isprava kandidata ili roditelja ili nekog dugog pretka ukoliko sadrži podatak o hrvatskoj nacionalnosti:
  • izvodi iz matične knjige rođenih/rodni list
  • školska svjedodžba ili preslika matične knjige učenika
  • indeks
  • radna knjižica
  • vojna knjižica
  • vjenčani list
  • smrtni list
  • krsni list
  • rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo po čl. 16 ili 11. Zakona
  • pisana izjava čelnika DM/KU RH ili zajednice/udruge hrvatskih iseljenika/manjine

”Ako se pripadnost hrvatskom narodu dokazuje javnom ispravom pretka, potrebno je dokazati i rodbinsku povezanost te dostaviti rodni list roditelja, odnosno njegovog roditelja, pa sve do pretka pripadnika hrvatskog naroda.

Dokumente potrebne za izdavanje Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu kandidat može dostaviti osobno, putem pošte ili putem e-pošte: upisne-kvote@hrvatiizvanrh.hr, a originale donosi na uvid prilikom preuzimanja Potvrde”, stoji u informaciji namijenjenoj Hrvatima u dijaspori, kao i pripadnicima hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država.

FOTO: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske