Vijeća albanske, bošnjačke, crnogorske, češke, srpske, slovenske… manjine dobile predsjednika Vijeća albanske, bošnjačke, crnogorske, češke, srpske, slovenske… manjine dobile predsjednika
Sjednice je na temelju ovlasti Vlade RH sazvao gradonačelnik Milan Bandić koji je vodio sjednicu do određivanja prvog izabranog kandidata koji je dobio najveći... Vijeća albanske, bošnjačke, crnogorske, češke, srpske, slovenske… manjine dobile predsjednika

Sjednice je na temelju ovlasti Vlade RH sazvao gradonačelnik Milan Bandić koji je vodio sjednicu do određivanja prvog izabranog kandidata koji je dobio najveći broj glasova za predsjedavanje sjednicom.  Sjednice ostalih vijeća do izbora kandidata vodila je zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević

U prostorijama gradske uprave konstituirano je svih devet vijeća nacionalnih manjina Grada Zagreba, članovi kojih su izabrani na izborima 5. svibnja 2019.

Sjednice je na temelju ovlasti Vlade RH sazvao gradonačelnik Milan Bandić koji je vodio sjednicu do određivanja prvog izabranog kandidata koji je dobio najveći broj glasova za predsjedavanje sjednicom.  Sjednice ostalih vijeća do izbora kandidata vodila je zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević.

Na konstituirajućim sjednicama verificirani su mandati izabranim članovima vijeća te su izabrani predsjednici i zamjenici predsjednika vijeća nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Za predsjednika Vijeća albanske nacionalne manjine izabran je Gzim Redžepi, a za zamjenicu predsjednika Gentiana Fana, za predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine izabran je Armin Hodžić, a za zamjenika Sead Blagajčević, za predsjednika Vijeća crnogorske nacionalne manjine izabran je Dušan Mišković, a za zamjenicu Milanka Bulatović, za predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine izabran je Juraj Bahnik, a za zamjenika Jaromil Kubiček, za predsjednika Vijeća mađarske nacionalne manjine izabran je Zoltan Balaž-Piri, za predsjednika Vijeća makedonske nacionalne manjine izabran je Blagoja Mirčevski, a za zamjenicu Tinka Barbutov Krsteva, za predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine izabran je Raman Fazlievski, a za zamjenika Jasmin Bajrić, za predsjednika Vijeća slovenske nacionalne manjine izabran je Darko Šonc, a za zamjenika Silvester Kmetić, za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine izabran je Boris Milošević te zamjenica Vera Milovanović Gedošević.

Komentari