IZAZOVI SUVREMENE NASTAVE: Zagrebački učitelji razmjenjivali znanja i iskustva s europskim kolegama IZAZOVI SUVREMENE NASTAVE: Zagrebački učitelji razmjenjivali znanja i iskustva s europskim kolegama
Drugi projekt mobilnosti Erasmus+ OŠ Nikole Tesle iz Zagreba

IZAZOVI SUVREMENE NASTAVE: Zagrebački učitelji razmjenjivali znanja i iskustva s europskim kolegama

Zagreb 18. studenoga 2018. Promise.hr

Učitelji Osnovne škole Nikole Tesle iz Zagreba već drugi put sudjeluju u mobilnosti u sklopu projekta Europske unije Erasmus+. Cilj projekta je osnažiti i... IZAZOVI SUVREMENE NASTAVE: Zagrebački učitelji razmjenjivali znanja i iskustva s europskim kolegama

Učitelji Osnovne škole Nikole Tesle iz Zagreba već drugi put sudjeluju u mobilnosti u sklopu projekta Europske unije Erasmus+. Cilj projekta je osnažiti i educirati učitelje kako bi se što bolje i kvalitetnije nosili s izazovima suvremene nastave i kako bi svojim učenicima pružili što kvalitetniju nastavu te ih pripremili za izazove koji ih čekaju u budućnosti.
Projekt se odvija pod sloganom TESLA – Teachers Enganging Students in a Learning  Adventure, a obuhvaća mobilnosti učitelja u različite europske zemlje, a to su Španjolska, Portugal te Republika Irska.

Početkom školske godine Teslini Erasmusovci su se vratili sa svojih mobilnosti. Učiteljica razredne nastave Marijana Kovačić sudjelovala je na edukaciji Happy Schools: positive education for well-being and life-skills development u organizaciji Europass Teacher Academy iz Firenze, a održana je  u  Barceloni  od  28. svibnja do 2. lipnja ove godine. Osim iz Hrvatske, na edukaciji su sudjelovali i učitelji iz osnovnih i srednjih škola  iz Finske, Italije, Rumunjske i Slovenije. Osim što je učiteljica Marijana Kovačić predstavila  svoju školu i svoj rad drugim sudionicima, slušala je  o temeljima pozitivne psihologije,  začetnicima, teorijama i  metodama. Upoznata je s osnovama  pozitivne psiholgije te kako je primijeniti na učenike, učitelje i obitelj. U praktičnom dijelu osmišljavao se pozitivan edukacijski školski program kojim se osnažuje i jača karakter učenika.
Posebno bogatstvo ove edukacije je razmjena iskustava s drugim sudionicima, upoznavanje njihove kulture i običaja kao i upoznavanje kulture  grada Barcelone.

Učiteljica Renata Mladina sudjelovala je na edukaciji  Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers, također u Barceloni. Učiteljica je unaprijedila svoje znanje sudjelujući u raznim aktivnostima usmjerenim razvijanju učeničkog samopoštovanja, jačem poticanju  uključenosti učenika u nastavni proces i bolje suradnje među učiteljima, učenicima i njihovim obiteljima. Također je  produbila znanje o tome kako kreativnost, dobra komunikacija te poboljšane socijalne vještine mogu biti učinkoviti saveznici u sprječavanju ranog napuštanja školovanja.  Upravo na tom tragu učiteljica je od ove godine voditeljica izvannastavnih aktivnosti Mali poduzetnici u koje će biti uključeni učenici 1. razreda, a u cilju uvođenja temelja poduzetništva od najjranije dobi i razvijanja poduzetničkih vještina 21. stoljeća.

Učiteljica produženog boravka Ivana Gruban sudjelovala je na edukaciji Life coaching for teachers: happy teachers for better students. Mladom učitelju edukacija je pružila nove poglede u radu te način kako biti dio tima. Učiteljica je također edukacijom stekla određenu razinu samosvijesti o svojoj ulozi u kolektivu, pristupu poučavanju i uključenosti u sve oblike nastavnog procesa, a sve kako bi se spriječio stres te postigla  ravnoteža između posla, života, zadovoljstva i učinkovitosti.

Učiteljica engleskog jezika Tihana Mesić i učitelj matematike Petar Radanović sudjelovali su na edukacijama u Dublinu od 9. srpnja do 20. srpnja ove godine.
Edukacija koju je pohađala učiteljica engleskog jezika bila je TALKING TO PEOPLE: Inquiry-based and Cooperative Methodology. Tema edukacije bile su nove metode poticanja suradničkog učenja, korištenje umjetnosti kao alata za podučavanje različitih nastavnih predmeta, kako stvoriti okruženje za učinkovito istraživačko i suradničko učenje, korištenje komunikacijskih vještina pri rješavanju kroskurikularnih problemskih zadataka i prezentiranja rezultata rada. Učitelj matematematike pohađao je edukaciju ICT FOR TEACHING. Edukacija se temeljila na istraživanju i korištenju novih  IKT alata kojima je svrha učinkovito rješavanje zadataka i problema, aktualizacija nastavnih sadržaja te kvalitetna prezentacija vlastitog rada. Nove alate i metode rada predstavit će i ostalim učiteljima u školi, a i šire, te što je još važnije, koristit će ih u svojoj nastavi kako bi učenici postali još aktivniji u nastavnom procesu, kako bi njihovo učenje bilo trajno i kako bi što bolje pripremili učenike za stvarni život te ih osvijestili o važnosti vlastitog angažmana u procesu učenja, razvijanja samopouzdanja, osjećaja za inicijativu i poduzetništva.

Učiteljica engleskoga jezika Petra Šelebaj, učiteljica hrvatskoga jezika Jasminka Možgon Jarić i učiteljica razredne nastave Željana Đevenica sudjelovale su na edukaciji u portugalskom gradiću  Caldasu da Raihni u neposrednoj blizini Lisabona, u organizaciji Dominou Association iz Rumunjske. Nazivi edukacija bili su Vitamin C, Harmony and Learning i Make technology your friend. Edukacija je trajala devet dana, od 20. do 28. kolovoza ove godine.
Rad je većinom bio radioničkoga tipa gdje su sudionici iskustveno učili kako se riješiti stereotipa i predrasuda u razredu, kako biti tolerantniji i otvorenog uma, kako podučavati koristeći nove metode, primjerice, foto voice, metodu forum teatra, debatnu metodu, a sve u svrhu kvalitetnijeg i svrsishodnijeg poučavanja koje će biti pohranjeno u dugoročno pamćenje učenika i koje će se primjenjivati u stvarnim životnim situacijama. Također su sudionici dobili nove spoznaje o IKT alatima, primjerice, izrada umnih mapa, digitalnih knjiga i kako ih učinkovito koristiti u radu s učenicima, ali i roditeljima. Osim neposrednoga rada, sudionici su posjetili značajna mjesta Portugala, naučili nešto o bogatoj povijesti te zemlje, a uživali su i u gastronomiji i glazbi te predivne zemlje na Atlanskom oceanu.
Budući da su sudionici bili učitelji i stručni suradnici iz nekoliko europskih zemalja, bilo je zanimljivo i korisno saznavati o različitim obrazovnim sustavima u Europi i vidjeti gdje se nalazi Hrvatska.
Mobilnosti su i prilika učiteljima da poboljšaju svoje jezične vještine jer su se sve edukacije odvijale na englaskom jeziku.
Učiteljice su svoje spoznaje već upotrijebile u radu s učenicima i roditeljima na početku nove školske godine. Također pripremaju puno noviteta u svom radu i nadamo se da će uroditi plodom.

Komentari