Grad Zagreb uvodi više komunalnih redara i POVEĆANE NOVČANE KAZNE za bacanje otpada na ulicu Grad Zagreb uvodi više komunalnih redara i POVEĆANE NOVČANE KAZNE za bacanje otpada na ulicu
TweetEmailPrint Ako su spremnici na javnim površinama puni ili se radi o otpadu koji ne može stati u spremnik zbog svoje veličine, kao primjerice... Grad Zagreb uvodi više komunalnih redara i POVEĆANE NOVČANE KAZNE za bacanje otpada na ulicu


Ako su spremnici na javnim površinama puni ili se radi o otpadu koji ne može stati u spremnik zbog svoje veličine, kao primjerice kartoni i velika plastična ambalaža, Zagrepčani su dužni takav otpad odvesti i predati na reciklažno dvorište. Glomazni otpad također mogu odvesti na reciklažna dvorišta ili pozvati Čistoću dva puta godišnje da ga besplatno preuzme na samoj lokaciji korisnika”, istaknula je Mirka Jozić

“Radi sprečavanja nastanka divljih odlagališta i nepropisnog bacanja većih količina otpada oko spremnika, Grad Zagreb će pojačati kapacitete i aktivnosti komunalnog redarstva radi kažnjavanja počinitelja takvih prekršaja. Građani Zagreba ne trebaju strahovati od kazni ako neka vrsta otpada zabunom završi tamo gdje ne treba, nego se o kažnjavanju govori prvenstveno za grube prekršaje nemara i svjesnog bacanja većih količina otpada na javne površine i oko spremnika”, izjavila je Hini pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić.

Zahvalila je svima koji aktivno sudjeluju u uspješnoj uspostavi novog sustava gospodarenja otpadom.

Apelirala je na sve Zagrepčane da savjesno odvajaju otpad, da koriste postavljene spremnike i reciklažna dvorišta, da prijavljuju nepravilnosti jer, kaže Jozić, ‘jedino zajednički možemo dostignuti postavljene ciljeve vezane uz odvajanje otpada, a naš grad održati čistim na ponos svih koji u njemu žive’.

Podsjetila je kako je uspostava sustava za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu u Zagrebu počela podjelom spremnika za papir kojeg ima najviše u strukturi komunalnog otpada.

Nakon toga su u većem dijelu grada podijeljene vrećice za plastičnu i metalnu ambalažu te spremnici za odvajanje biootpada.

Jozić kaže da su spremnike za odvajanje papira dobili svi korisnici, a do kraja listopada svi korisnici će (preostalo ih je oko 30 posto) zadužiti i spremnike za plastičnu i metalnu ambalažu te biootpad.

Podsjetila je da su rasporedi odvoza objavljeni na web stranicama, te da korisnici prilikom dostave spremnika dobivaju i informativne letke.

Naglašava kako uz mogućnost odvajanja otpada u spremnike na kućnom pragu, Zagrepčani mogu koristiti i spremnike na javnim površinama, takozvane “zelene otoke”, u koje mogu odložiti odvojeni papir, plastiku i staklo.

U Zagrebu je postavljeno oko 1100 “zelenih otoka”.

“Ako su spremnici na javnim površinama puni ili se radi o otpadu koji ne može stati u spremnik zbog svoje veličine, kao primjerice kartoni i velika plastična ambalaža, Zagrepčani su dužni takav otpad odvesti i predati na reciklažno dvorište. Glomazni otpad također mogu odvesti na reciklažna dvorišta ili pozvati Čistoću dva puta godišnje da ga besplatno preuzme na samoj lokaciji korisnika”, istaknula je Jozić.

Zagrepčanima je na raspolaganju 18 reciklažnih dvorišta (10 fiksnih i 8 mobilnih) na koje mogu odvesti i besplatno predati više od 30 vrsta otpada.

Lokacije reciklažnih dvorišta se mogu pronaći na web stranici Čistoće, na informativnim lecima ili putem telefonskih linija.

No, kaže Jozić, bez obzira na raspoloživu infrastrukturu, prema stanju na terenu na području Zagreba evidentne su česte pojave ilegalnog odlaganja glomaznog kao i odvojeno prikupljenog otpada.

Kaže da je Zagrebački holding – podružnica Čistoća, već duže vrijeme uspostavio i besplatnu telefonsku liniju 0800-818-919 putem koje Zagrepčani mogu prijaviti nepravilnosti, divlja odlagališta i sve druge informacije vezane uz nepropisno postupanje s otpadom.

Sve prijave građana, komunalnih redara i djelatnika Čistoće se evidentiraju te se po njima postupa onom dinamikom koju omogućuju kapaciteti pružatelja javne usluge.

Pročelnica Jozić napominje da u razdoblju uspostave sustava odvojenog prikupljanja i odvoza komunalnog otpada dolazi do problema i kod korisnika i kod pružatelja javne usluge, i da će nam trebati dosta strpljenja i međusobnog razumijevanja.

“Promjena navika, podizanje svijesti od strane korisnika te prilagodba programa, potreban veći broj operativaca i vozila od strane Čistoće izazovi su s kojima ćemo se boriti još neko vrijeme. Odvajanje otpada u svakodnevnom životu korisnika treba postati rutina, a Čistoća svoje kapacitete treba prilagoditi potrebi češćeg pražnjenja spremnika s obzirom da se po svaku vrstu otpada treba doći posebnim vozilom. Otegotne okolnosti za Čistoću u posljednje vrijeme su pojačane potrebe izvanrednog saniranja površina onečišćenih ilegalnim odlaganjem otpada te su se događali propusti od strane Čistoće u smislu izostanka odvoza plastike u pojedinim naseljima što neće biti praksa u idućem razdoblju te građani mogu računati na redoviti odvoz”, poručila je pročelnica Jozić.