POVRATAK MALIM LJUDIMA: Teška vremena kao prilika da postanemo bolje osobe
”Svjedoci smo da je u katastrofama – od rata, poplava, potresa do koronavirusa – dobro opet pobijedilo. Nebrojena djela suosjećanja, solidarnosti i humanosti ne pitaju za naciju ili vjeru. Bujice solidarnosti prema ljudima u nevolji nadjačale su sve katastrofe. Velike su nesreće upozorenja. U nesrećama se lakše odvaja važno... Prikaži više