Komore pozivaju Štromara DA ODUSTANE od spornih izmjena zakona koje će uzrokovati veliku ŠTETU GRADITELJSKOM sektoru Komore pozivaju Štromara DA ODUSTANE od spornih izmjena zakona koje će uzrokovati veliku ŠTETU GRADITELJSKOM sektoru
Prenosimo otvoreno pismo četiriju Komora ministru graditeljstva Predragu Štromaru

Komore pozivaju Štromara DA ODUSTANE od spornih izmjena zakona koje će uzrokovati veliku ŠTETU GRADITELJSKOM sektoru

Dom i gradnjaIzdvojeno 4. prosinca 2018. Promise.hr

”Poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre Štromaru, mi, predsjednici Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Hrvatske komore inženjera strojarstva,... Komore pozivaju Štromara DA ODUSTANE od spornih izmjena zakona koje će uzrokovati veliku ŠTETU GRADITELJSKOM sektoru

”Poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre Štromaru,

mi, predsjednici Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Hrvatske komore inženjera strojarstva, u ime naših 15.000 članova obraćamo Vam se sa zahtjevom za povlačenjem prijedloga izmjena Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Zakona o poslovima i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje. Čelništva kao i članstvo četiriju inženjerskih komora u graditeljstvu, s ciljem zaštite javnog interesa, protive se ukidanju članstva u Komori i statusa regulirane profesije za voditelje građenja i voditelje radova što je cilj izmjena prvog od ova dva zakona. Ukidanje članstva i statusa ove dvije regulirane profesije direktno degradiraju inženjersku djelatnost, njihovu odgovornost za izvršene poslove kao i kvalitetu profesije.

Ovim otvorenim pismom želimo još jednom skrenuti pozornost struke i javnosti na činjenicu da ovakav prijedlog zakona ukazuje na nedovoljno poznavanje svakodnevne prakse graditeljske struke od strane onih koji su u stručnom i pravnom smislu pripremali ovaj prijedlog. Nažalost ovaj prijedlog pripremljen je u Vašem ministarstvu bez ikakvih konzultacija sa strukom ili inženjerskim komorama. Dužnost nam je upozoriti Vas da kreatori ovih zakona površno, tehnički neodgovarajuće i neispravno tumače inženjerske postulate kao i da slabo poznaju samu graditeljsku struku.
Ovi prijedlozi izmjena zakona ponovno u graditeljski sektor uvode kaos, nered i nesigurnost.
Ponovno ističemo da se radi o prijedlogu ukidanja profesija iz sigurnosnog sektora!

Naime, poslovi voditelja građenja i voditelja radova pripadaju sigurnosnom sektoru, tj. kvaliteta ovih poslova direktno utječe na javno zdravlje i sigurnost građana. Katastrofe na građevinskim objektima sa smrtnim posljedicama u Italiji (nadvožnjak kod Genove) i Velikoj Britaniji (Grenfell Tower u Londonu) zorno ukazuju zašto je na gradilištima nužno imati provjereno iskusne, profesionalne, stručne ovlaštene voditelje građenja i voditelje radova. Poučeni ovim havarijama želimo ukazati na važnost kompetencija i iskustva koje voditelji građenja/radova trebaju posjedovati, a što je regulirano sadašnjim zakonima. Ove dvije profesije su isključivi čimbenik kvalitete gradnje, sigurnosti tijekom uporabe građevine i sigurnosti građana.

Osoba koja je netom završila fakultet nije samostalna za vođenje građenja s obzirom na to da ne posjeduje nužno iskustvo u praksi. Ove kompetencije se mogu steći samo kroz rad pod mentorstvom na gradilištu, što komore provjeravaju kod izdavanja rješenja o upisu u imenike ovlaštenih voditelja građenja i ovlaštenih voditelja radova.
Pored toga, komorsko članstvo ovlaštenim voditeljima građenja i radova osigurava policu od osobne profesionalne odgovornosti u cijeni komorske članarine. Inženjerske komore danas kolektivno ugovaraju policu osiguranja za svoje članove, pa tako i za ovih 5.500 članova voditelja građenja i voditelja radova. U slučaju kada bi ti pojedinci policu osiguranja ugovarali samostalno, imali bi višestruko veće troškove nego sada. Bez odgovarajuće police osiguranja od odgovornosti za voditelje građenja i voditelje radova nema nikakve pravne sigurnosti u slučaju eventualnih šteta.
Nužno se nameće pitanje: U čijem je interesu da komore više ne ugovaraju osiguranje od profesionalne odgovornosti za svoje članove, već da to isto osiguranje članovi komore osobno ugovaraju i plaćaju višestruko skuplje?
Još jedna loša posljedica spornog prijedloga izmjena zakona je da će hrvatskim inženjerima značajno otežati pristup poslovima na tržištima Europske unije jer bi morali prolaziti kroz složen i dugotrajan proces dokazivanja stručnih kvalifikacija i odgovarajućeg iskustva.

Drugi prijedlog izmjena zakona na čiju štetnost smo Vas primorani upozoriti, je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje koji je raspravljen na sjednici Vlade. Članak 19. predloženih izmjena i dopuna tog zakona uvodi izvođačima građevinskih radova (poduzećima i obrtnicima) obvezu plaćanja osiguranja od odgovornosti za štetu tijekom cijelog njihovog poslovanja. Ovaj zakon dakle ima za posljedicu uvođenje nove regulatorne barijere i povećanje troškova poslovanja poduzećima i obrtnicima – izvođačima građevinskih radova. Trenutno je odluka o osiguranju izvođača od odgovornosti za štetu u cijelosti prepuštena tržištu i ovakva praksa nije polučila nikakve štetne posljedice zbog kojih bi izmjena zakona bila logična. Svi smo mi, a vjerujemo i Vi ministre, svjesni da je veliki broj naših poduzeća i obrta u graditeljskom sektoru nakon kriznog financijskog razdoblja RH tek unazad nekoliko godina počeo osjećati lagani financijski oporavak.
Sve četiri inženjerske komore u graditeljstvu čvrstog su stava da pitanje osiguranja izvođača građevinskih radova treba kao i do sada ostati u domeni tržišne i poslovne politike izvođača i investitora. Smatramo stoga uvođenje ove nepotrebne regulatorne barijere izuzetno štetnim po graditeljski sektor. Primorani smo Vas također upozoriti da je članak 19. Konačnog prijedloga zakona suprotan javno deklariranoj politici Vlade RH koja se zalaže za rasterećenje gospodarstva.

Zaključno, želimo još jednom naglasiti da oba ova prijedloga zakona nanose veliku štetu graditeljskoj struci i graditeljskom sektoru, dovodeći u pitanje kvalitetu i sigurnost gradnje, uvodeći kaos i nered na tržište i opterećujući poduzetnike u graditeljstvu novim financijskim troškovima. Nadamo se da ćete kao čelni čovjek ovog ministarstva upotrijebiti svoj utjecaj i podržati nastojanja, primjedbe i obrazloženja strukovnih komora usmjerenih k postizanju uređenog tržišta rada kao i osiguravanju stručnog i sigurnog načina obavljanja ovih reguliranih profesija. Planirane izmjene zakona dovele bi u pitanje veliki broj radnih mjesta i potencijalno potaknule daljnji odlazak stručnjaka u inozemstvo.
Zato Vas, još jednom, u interesu građana, javnosti, gospodarstva i struke pozivamo da konačno odustanete od spornih izmjena zakona”, stoji u pismu kojega su potpisali:

Željka Jurković, dipl.ing.arh., predsjednica Hrvatske komore arhitekata

Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ., predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Živko Radović, dipl.ing. el.,  predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Željko Dorić, dipl.ing.stroj., predsjednik Hrvatske komore inženjera strojarstva

Komentari