Zeleni odred upozorava VLASNIKE ŠUMA da provjere ”jesu li Hrvatske šume prodale njihov posjed”?! Zeleni odred upozorava VLASNIKE ŠUMA da provjere ”jesu li Hrvatske šume prodale njihov posjed”?!
TweetEmailPrint ”Uredba kojom se bilo tko u javnobilježničkom uredu – samo uz supotpise dvaju svjedoka – može prijaviti na tuđu parcelu, bez znanja vlasnika,... Zeleni odred upozorava VLASNIKE ŠUMA da provjere ”jesu li Hrvatske šume prodale njihov posjed”?!


”Uredba kojom se bilo tko u javnobilježničkom uredu – samo uz supotpise dvaju svjedoka – može prijaviti na tuđu parcelu, bez znanja vlasnika, i tako ostvarivati pravo na poticaje za tuđe poljoprivredno zemljište, kako se čini, išla je na ruku i Hrvatskim šumama koje su se bez znanja vlasnika upisivale na privatne nekretnine! Zato, privatni šumoposjednici budite na oprezu i u „knjigama“ provjerite stanje nekretnina, jer se vrlo lako može dogoditi da su i vaša imanja već opustošena motorkama državne tvrtke, a možda su kao atraktivna gradilišta već i prodana!”, napisali su aktivisti Zelenog odreda na svojoj FB stranici. U Hrvatskim šumama, pak, tvrde da nisu prisvajali tuđe vlasništvo, niti ga prodavali. ”Ovaj navod možemo protumačiti kao maliciozno blaćenje HŠ d.o.o.”, stoji u odgovoru Direkcije Hrvatskih šuma

Aktivisti Zelenog odreda braniteljske udruge Vidra na svojoj su Facebook stranici objavili novi šokantan post u kojem upozoravaju privatne vlasnike šuma na mogućnost da se je netko upisao na njihovu parcelu te posjekao njihovu šumu! Napominju, čak štoviše, da bi to mogla učiniti i državna tvrtka Hrvatske šume!

U tekstu pod naslovom: ‘UPOZORENJE privatnim šumoposjednicima: Provjerite jesu li se Hrvatske šume d.o.o. možda ‘upisale’ i na vaš posjed!’, objavili su sljedeće:

”Uredba kojom se bilo tko u javnobilježničkom uredu ishođenjem izjave samo uz supotpise dvaju svjedoka može prijaviti na tuđu parcelu, bez znanja njezina vlasnika, upisati je u sustav ARKOD i tako ostvarivati pravo na poticaje za tuđe poljoprivredno zemljište, kako se čini, išla je na ruku i Hrvatskim šumama koje su se bez znanja vlasnika upisivale na privatne nekretnine, također bez znanja vlasnika!

Nedavno nam se obratio jedan od pokradenih šumoposjednika, Renato Majnarić, koji tvrdi da su Hrvatske šume d.o.o vršile dostavljanje doznaka za sječu nevlasnicima, blokirale doznake i legalnu sječu na parcelama koje su 170 godina dokazano vlasništvo njegove obitelji, sklapali ništetne kupoprodajne ugovore s nevlasnicima i eksploatirale pojedine čestice kao kamenolome bez koncesije, primale novčane iznose za prolaz autoceste u Posedarju te se upisale u posjed bez valjane sudske dokumentacije i time svjesno činile štetu vlasniku, Renatu Majnariću. Uz Majnarića u sporu sa HŠ je gđa Emilija Kaloper Cesar zbog potpuno iste stvari.

Obratili se predsjedniku Uprave Hrvatskih šuma

Budući da sporovi traju sada već godinama, oboje su se obratili predsjedniku Uprave Hrvatskih šuma Krunoslavu Jakupčiću sa željom da se sporovi okončaju i, budući da je stvarno vlasništvo i sudski potvrđeno, da na civiliziran način pokušaju dogovoriti obeštećenje. Iako im je prethodno bilo obećano da će sve biti riješeno, Krunoslav Jakupčić je imao drugi plan – raspisuje javni poziv za prodaju nekih od spornih nekretnina gore navedenih vlasnika!!

A da su se Hrvatske šume upisale na tuđe i da se tu radi o hrpi muljaža dokazuje i tekst iz javnog poziva u kojem se traži da budući kupac mora dostaviti pismenu izjavu da je upoznat sa …“zemljišno knjižnim i katastarskim stanjem nekretnina koje su predmet javnog poziva i sa činjenicom da stvarno stanje ne odgovara stanju u zk knjigama i katastru nekretnina“.

I, to je to. Zato, privatni šumoposjednici budite na oprezu i u „knjigama“ provjerite stanje vaših nekretnina, jer se vrlo lako može dogoditi da su i vaša imanja već opustošena motorkama državne tvrtke pod državnom zaštitom, a možda su kao atraktivna gradilišta već i prodana!”, napisali su aktivisti Zelenog odreda braniteljske udruge Vidra na svojoj FB stranici.

Uz objavu su priložili i preslike Javnog poziva Hrvatskih šuma za prodaju parcela zemljišta u kojem se, kako navode na FB stranici Zelenog odreda, traži da oni koji iskazuju interes priznaju da su upoznati ‘sa zemljišno knjižnim i katastarskim stanjem nekretnina koje su predmet ovog javnog poziva i s činjenicom da stvarno stanje ne odgovara stanju u zk knjigama i katastru nekretnina’.

Objavili su i presliku dopisa kojega je Renato Majnarić slao predsjedniku Uprave Hrvatskih šuma, Krunoslavu Jakupčiću, a u kojem ga upozorava, između ostaloga, ‘da zabrinjava činjenica da njegovi djelatnici (Hrvatskih šuma?) ne poštuju privatno vlasništvo te pravomoćna i ovršna rješenja sudova’.

S tim u vezi, od odgovornih u Hrvatskim šumama zatražili smo da nam odgovore na sljedeća pitanja:

”Je li točna informacija da su se Hrvatske šume d.o.o.  upisivale na privatne nekretnine, bez znanja vlasnika tih nekretnina, kao što tvrde  članovi Zelenog odreda braniteljske udruge Vidra u objavi na svojoj Facebook stranici?
Kako u Hrvatskim šumama komentiraju navode da im se ‘obratio jedan od pokradenih šumoposjednika, Renato Majnarić, koji tvrdi da su Hrvatske šume d.o.o vršile dostavljanje doznaka za sječu nevlasnicima, blokirale doznake i legalnu sječu na parcelama koje su 170 godina dokazano vlasništvo njegove obitelji, sklapali ništetne kupoprodajne ugovore sa nevlasnicima i eksploatirale pojedine čestice kao kamenolome bez koncesije, primale novčane iznose za prolaz autoceste u Posedarju te se upisale u posjed bez valjane sudske dokumentacije i time svjesno činile štetu vlasniku, Renatu Majnariću’?

Kako je moguće prodavati tuđe zemljište?

Je li točna informacija da su odgovorni u Hrvatskim šumama raspisali javni poziv za prodaju nekih od spornih nekretnina gore navedenih vlasnika? Kako je to moguće (prodavati tuđe zemljište)?
Kako objašnjavaju dio teksta iz javnog poziva Hrvatskih šuma u kojem se traži da budući kupac mora dostaviti pismenu izjavu da je upoznat sa …“zemljišno knjižnim i katastarskim stanjem nekretnina koje su predmet javnog poziva i sa činjenicom da stvarno stanje ne odgovara stanju u zk knjigama i katastru nekretnina“?
Priznaju li na ovaj način u Hrvatskim šumama da su oglasili prodaju tuđih nekretnina?!

Kako odgovorni u Hrvatskim šumama komentiraju upozorenje koje je objavio Zeleni odred braniteljske udruge Vidra privatnim šumoposjednicima da ”budu na oprezu te da u „knjigama“ provjere stanje svojih nekretnina, jer se vrlo lako može dogoditi da su i njihova imanja već opustošena motorkama državne tvrtke pod državnom zaštitom, a možda su kao atraktivna gradilišta već i prodana”?

Hoće li odgovorni u Hrvatskim šumama istražiti slučaj i hoće li odgovorni snositi odgovornost za ove – prema svemu sudeći – nezakonite i vrlo skandalozne postupke?”


Hrvatske šume: Navodi su neutemeljeni

Nakon dva dana, iz Hrvatskih šuma odgovorili su nam sljedeće:

Nije točno da se Hrvatske šume d.o.o.  u gruntovnim knjigama upisuju kao vlasnik privatnih nekretnina. Renato Majnarić već niz godina neutemeljeno vrši pritisak na trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. s ciljem stjecanja nepripadne imovinske koristi, tražeći novčanu naknadu za nekretnine koje nikada nisu bile u posjedu Hrvatskih šuma d.o.o. niti su Hrvatske šume d.o.o. s njima gospodarile, i to za nekretnine za koje nikad nije dokazao da su njegovo vlasništvo ili vlasništvo njegovih pravnih prednika, čak štoviše radi se o nekretninama koje su u gruntovnim knjigama upisane kao vlasništvo drugih fizičkih osoba i u posjedu tih fizičkih osoba.

S obzirom da Hrvatske šume d.o.o. ne gospodare s nekretninama za koje Renato Majnarić tvrdi da su njegovo vlasništvo, HŠ d.o.o. nisu niti mogle „blokirati doznake i legalnu sječu na 170 godina dokazanom vlasništvu njegove obitelji“.

Navodi gospodina Majnarića su u potpunosti neutemeljeni, jer Hrvatske šume d.o.o. nisu u posjedu niti jedne nekretnine na području katastarske općine Delnice za koje gospodin Majnarić tvrdi da su njegovo vlasništvo. Gospodin Majnarić može, ukoliko ima dokaze da su predmetne nekretnine njegovo vlasništvo, svoje pravo ostvariti pred nadležnim organima Republike Hrvatske.

Što se tiče nekretnina na području katastarske općine Posedarje, one su u gruntovnim knjigama upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske, a u katastru su upisani kao posjednici razne fizičke i pravne osobe. Iz gruntovnih knjiga razvidno je da zabilježen spor koji Renato Majnarić vodi protiv Republike Hrvatske, prema tome jasno je da HŠ d.o.o. nisu stranka u postupku.

Nadalje, neistinita je tvrdnja da su HŠ d.o.o. primile novčanu naknadu za prolaz autoceste.

Točno je da su HŠ d.o.o. raspisale javni poziv za prodaju nekretnina u katastarskoj općini Zaton  koje su vlasništvo HŠ d.o.o., a navodi da bi se radilo o tuđem vlasništvu su u potpunosti neistiniti.

Pretpostavljamo da Vas je gospodin Majnarić krivo informirao da se radi o vlasništvu Emilije Kaloper Cesar kojoj je u pravomoćno okončanom postupku za povrat imovine u cijelosti namirena, jer joj je određena naknada u obveznicama Republike Hrvatske.

Radi se o velikim česticama na kojima je izgrađeno vikend naselje, koje nisu parcelirane, pa će se sukladno urbanističkim uvjetima vršiti prodaja s istovremenom parcelacijom zemljišta, i otuda potreba da se kupci upoznaju s neskladom gruntovnog i katastarskog upisa.

Hrvatske šume d.o.o. su  raspisale javni poziv  za iskaz interesa vlasnika vikend kuća za kupnju zemljišta nužno potrebnog za redovnu uporabu kuća, koje će se prodavati sukladno urbanističkom planu Grada Šibenika, građevinsko zemljište vlasništvo je HŠ d.o.o.

Hrvatske šume d.o.o. nikada nisu prisvajale tuđe vlasništvo, niti ga prodavale, pa stoga ovaj navod možemo protumačiti kao maliciozno blaćenje HŠ d.o.o.

Ništa od gore navedenog nije istina, već upravo suprotno –  o HŠ d.o.o. se uporno i neutemeljeno plasiraju neistine, a sve u cilju pribavljana nepripadne imovinske koristi. Stoga će biti potrebno utvrditi odgovornost svih kako bi se okončalo neutemeljeno sramoćenje HŠ d.o.o.”, stoji u priopćenju kojega smo primili od Direkcije Hrvatskih šuma.

FOTO: Preslike s FB stranice Zeleni odred – forum

Komentari