ZRAK U ZAGREBU je LOŠ ili VRLO LOŠ; građanima se savjetuje izbjegavanje tjelesne aktivnosti na otvorenom! ZRAK U ZAGREBU je LOŠ ili VRLO LOŠ; građanima se savjetuje izbjegavanje tjelesne aktivnosti na otvorenom!
TweetEmailPrint Savjetuje se primjena propisanih lijekova za osobe s akutnim i kroničnim simptomima, te potražiti savjet liječnika primarne zdravstvene zaštite u slučaju pogoršanja, korištenje sredstava... ZRAK U ZAGREBU je LOŠ ili VRLO LOŠ; građanima se savjetuje izbjegavanje tjelesne aktivnosti na otvorenom!


Savjetuje se primjena propisanih lijekova za osobe s akutnim i kroničnim simptomima, te potražiti savjet liječnika primarne zdravstvene zaštite u slučaju pogoršanja, korištenje sredstava javnog gradskog prijevoza, izbjegavanje korištenja osobnih automobila te prijevoznih sredstava otvorenog tipa, poput bicikala, skutera u području prometnica. Savjetuje se izbjegavanje grijanja na kruta goriva

Gradu Zagrebu je pristup informacijama o kvaliteti zraka s mjernih postaja Zagreb-1, Zagreb-2 i Zagreb-3, koje su dio državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka omogućen preko Informacijskog sustava zaštite zraka (ISZZ), dostupnog na portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj, što ga vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

U  Informacijskom sustavu zaštite zraka (ISZZ), u 2020. su zabilježene visoke vrijednosti satnih koncentracija lebdećih čestica PM10 zbog čega je na određenim mjernim postajama, osobito na mjernoj postaji Zagreb-3, evidentirano prekoračenje propisane 24-satne granične vrijednosti od 50 µg/m3 , indeks kvalitete zraka loš ili vrlo loš.

Stoga su o trenutnim rezultatima mjerenja i stanju kvalitete zraka na području Grada Zagreba obaviješteni nadležni Gradski ured za zdravstvo i Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, koji su preporuke u svrhu sprečavanja akutnih i dugoročnih negativnih utjecaja umanjene kvalitete zraka na zdravlje populacije objavili na svojim internetskim stanicama:

Preporuke za stanovništvo grada Zagreba vezano za povišene satne vrijednosti lebdećih čestica u zraku (PM10) na mjernoj postaji Zagreb-3:
U preventivnu svrhu ovim se putem izdaju sljedeće preporuke za osjetljive skupine građana Grada Zagreba:

Savjetuje se izbjegavanje dugotrajne i intenzivne tjelesne aktivnosti na otvorenom zraku, posebno uz prometnice za sljedeće skupine građana:
djecu,
trudnice,
osobe starije životne dobi,
osobe oboljele od kroničnih bolesti na razini dišnog i/ili srčano-krvožilnog sustava,
osobe narušenog imunološkog odgovora
i osobe koje konzumiraju duhan i duhanski srodne proizvode (pušači i pasivni pušači).
Savjetuje se primjena propisanih lijekova za osobe s akutnim i kroničnim simptomima, te potražiti savjet liječnika primarne zdravstvene zaštite u slučaju pogoršanja ili produženoga trajanja simptoma na razini dišnog ili srčano-krvožilnog sustava.
Savjetuje se izbjegavanje nepotrebne dodatne izloženosti respirabilnim česticama iz drugih izvora, poput pušenja, korištenja kemikalija, ljepila, boja, lakova i sl.
Savjetuje se korištenje sredstava javnog gradskog prijevoza.
Savjetuje se izbjegavanje korištenja osobnih automobila te ostalih prijevoznih sredstava otvorenog tipa, poput bicikala, skutera i dr. u području prometnica.
Savjetuje se izbjegavanje grijanja na kruta goriva.

Komentari