”OTIMAJU TUĐU ZEMLJU: Imamo dokaze da su se Hrvatske šume upisale na tuđe privatno vlasništvo!”  ”OTIMAJU TUĐU ZEMLJU: Imamo dokaze da su se Hrvatske šume upisale na tuđe privatno vlasništvo!” 
TweetEmailPrint ”U prilogu je dokument iz kojega je vidljivo da je parcela 1791/1, upisana u Ko Posedarje, koja je Rješenjem o nasljeđivanju, Općinskog suda... ”OTIMAJU TUĐU ZEMLJU: Imamo dokaze da su se Hrvatske šume upisale na tuđe privatno vlasništvo!” 


”U prilogu je dokument iz kojega je vidljivo da je parcela 1791/1, upisana u Ko Posedarje, koja je Rješenjem o nasljeđivanju, Općinskog suda u Rijeci od 29.5. 2008., nesporno bila u vlasništvu Renata Majnarića. A onda, gle čuda, samo dvije godine kasnije, parcela 1791/1, iako nije prodana, upisana je u Izvod iz posjedovnog lista 1289, Ko Posedarje,  kao vlasništvo Hrvatskih šuma 1/1!! O tome mi govorimo… Podužem popisu umreženih institucija u mračnoj sprezi sa Hrvatskim šumama dodajemo još jednu: Državnu geodetsku upravu jer su u njoj, kako tvrdi Majnarić, ne samo u ovom primjeru, prepravljali katastarske izvode i upisali novog vlasnika – Hrvatske šume, bez pravovaljanog dokumenta na osnovu kojega se zakonski može izvršiti upis”, navode aktivisti Zelenog odreda

Sudeći prema najnovijim informacijama i dokumentima koje su na svojoj FB stranici objavili aktivisti Zelenog odreda braniteljske udruge Vidra, odgovorni u Hrvatskim šumama d.o.o. ne govore istinu kada tvrde da se Hrvatske šume ne upisuju na tuđe parcele (ili ih netko drugi upisuje), a na što su ranije upozoravali navedeni aktivisti!

Zeleni odred javno je, podsjetimo, 28. lipnja upozorio vlasnike šuma u Hrvatskoj da provjere jesu li se Hrvatske šume d.o.o. upisale i na njihov posjed (kao u nekim ranijim slučajevima), a možda ga i prodale?! Ubrzo potom, iz Hrvatskih šuma u odgovorima na pitanja portala Promise.hr demantirali su te navode tvrdeći kako nije točno da se Hrvatske šume d.o.o. u gruntovnim knjigama upisuju kao vlasnik tuđih privatnih nekretnina.

Aktivisti Zelenog odreda odlučili su potom, kako se čini, pribaviti dokaze kojima bi potvrdili da odgovorni u velikoj državnoj tvrtki koja upravlja većinom hrvatskih šuma – ne govore istinu…

Dokumente koji potvrđuju, prema svemu sudeći, da se državna tvrtka – Hrvatske šume – upisuje nezakonito kao vlasnik na privatne parcele (?!), objavili su uz popratni tekst na svojoj FB stranici. Njihov tekst i dio dokumenata koji su objavili, ovdje prenosimo:

”Nastavno na našu objavu u kojoj upozoravamo privatne šumoposjednike da provjere nisu li se Hrvatske šume upisale možda i na njihova imanja te ih nakon pustošenja možda čak i ponudila na prodaju, u Hrvatskim šumama d.o.o., očekivano naše navode vrlo oštro demantiraju, ali i, opet očekivano, ponovno prijete tužbom.
Kako čitamo u članku od 2 .srpnja 2020. portal Promise.hr ih je vrlo hrabro zatražio komentar naših navoda o upisu na privatnu nekretnine, gdje HŠ osim demantija ne prežu ni od ozbiljnih optužbi na račun oštećenog šumoposjednika Renata Majnarića, koji se već godinama bori za obeštećenje:

„Nije točno da se Hrvatske šume d.o.o. u gruntovnim knjigama upisuju kao vlasnik privatnih nekretnina. Renato Majnarić već niz godina neutemeljeno vrši pritisak na trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. s ciljem stjecanja nepripadne imovinske koristi, tražeći novčanu naknadu za nekretnine koje nikada nisu bile u posjedu Hrvatskih šuma d.o.o niti su Hrvatske šume d.o.o. njima gospodarile, i to za nekretnine za koje nikad nije dokazao da su njegovo vlasništvo…“.

Pregledom brda dokumenata koje nam je dostavio oštećeni Majnarić, među brojnim dokazima vlasništva nalazimo čak i dokument Kraljevskog kotarskog suda iz 1852. godine (!!) gdje se prvi puta obitelj Majnarić spominje kao vlasnik spornih parcela. Pa još stotine dokumenata o nasljeđivanjima kroz generacije…

Danas odabiremo samo jedan od primjera kako Hrvatske šume d.o.o. i dalje nevjerojatnom lakoćom obmanjuje javnost ne bi li prikrile nezakonitosti, pljačku, pustošenje te protupravno “sjedanje” na privatnu imovinu.

U prilogu je dokument iz kojega je vidljivo da je parcela 1791/1, upisana u Ko Posedarje, koja je Rješenjem o nasljeđivanju, Općinskog suda u Rijeci od 29.5. 2008., Posl. Broj. O-1307/04 nesporno bila u vlasništvu Renata Majnarića.
Istu nekretninu u vlasništvu Renata Majnarića, na primjer, nalazimo i u Poreznom rješenju Porezne uprave Ministarstva financija, Područni ured Zadar, Klasa: UP/I-410-20/2012-01/3085, Ur.broj: 513-007-13/006-2012-009 od 9.11.2012.

A onda, gle čuda(!), samo dvije godine kasnije, parcela 1791/1, iako nije prodana, upisana je u Izvod iz posjedovnog lista 1289, Ko Posedarje, Područnog ureda za katastar Zadar, kao vlasništvo Hrvatskih šuma 1/1!! O tome mi govorimo… A onda, kada već nešto jest u posjedu i opustošeno (prema riječima Majnarića), zašto ga HŠ ne bi ponudile i na prodaju? Iako “papiri” nisu i ne mogu biti čisti.
A mi podužem popisu umreženih institucija u mračnoj sprezi sa Hrvatskim šumama dodajemo još jednu: Državnu geodetsku upravu jer su u njoj, kako tvrdi Majnarić, ne samo u ovom primjeru, prepravljali katastarske izvode i upisali novog vlasnika, Hrvatske šume, bez pravovaljanog dokumenta na osnovu kojega se zakonski može izvršiti upis.

Dakle, upravo zato što su bahati opsjenari Hrvatskih šuma uvjereni da će njihovi kriminalni mutljazi jednim prijetećim demantijem ostati prikriveni, a počinitelji kaznenih djela nekažnjeni, ponavljamo UPOZORENJE privatnim šumoposjednicima: PROVJERITE stanje vaših nekretnina jer vam je možda na njih netko upisan bez vašeg znanja, te ako jest, sve prijavite i objavite!!

Također, uz gosp. Majnarića, javila nam se i nekolicina vlasnika nekretnina koje su Hrvatske šume d.o.o., kako se čini, oštetile na potpuno isti, protuzakonit način!!”, objavili su skandalozne informacije aktivisti na Facebook stranici Zelenog odreda, gdje su priložili i više dokumenata koji potvrđuju, kako se čini, sve njihove navode.

Naknadno su nam iz Zelenog odreda poslali i i presliku ‘Očitovanja Hrvatskih šuma na zahtjev za isplatu  novčane naknade Renatu Majnariću iz Zagreba’ za spornu katastarsku česticu u K.o. Posedarje (prilog u foto galeriji), kojim u stvari potvrđuju, prema svemu sudeći, da je sve navedeno istina!

U očitovanju Hrvatskih šuma stoji, između ostaloga i sljedeće:

”Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i Program gospodarenja za g.j. Lovinac (2005-2014), koji obuhvaća predmetno područje očitujemo se kako slijedi:

  1. č. 1791/1 u dijelu površine se nalazi na popisu šuma i šumskih zemljišta kojima gospodare Hrvatske šume – Šumarija Zadar u sklopu Programa gospodarenja za g.j. Lovinac.

Uvidom u katastarsko i zk stanje k. č. 1791/1 utvrdili smo da je u z.k. sudu kao vlasnik upisana Republika Hrvatska, dok je u katastru upisano više suposjednika…, stoji između ostaloga u Očitovanju Hrvatskih šuma kojega je potpisao revirnik Mislav Marišić i upravitelj Dean Žagar.

Sudeći prema svemu navedenom (ali i prema onome o čemu smo ranije u više navrata pisali), nitko u Republici Hrvatskoj ne može biti posve siguran da njegovo (ili njeno) vlasništvo nad pojedinom nekretninom nije, raznim muljažama, otuđeno (ukradeno!), a možda i prodano?!

I to uz sudjelovanje (posredovanje) državnih institucija i državnih tvrtki?!!


U HŠ tvrde jedno; dokumenti govore nešto sasvim drugo?!

Dužni smo ovdje podsjetiti na ono što su, o cijelom slučaju, kazali odgovorni u Hrvatskim šumama d.o.o.:

”Nije točno da se Hrvatske šume d.o.o. u gruntovnim knjigama upisuju kao vlasnik privatnih nekretnina. Renato Majnarić već niz godina neutemeljeno vrši pritisak na trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. s ciljem stjecanja nepripadne imovinske koristi, tražeći novčanu naknadu za nekretnine koje nikada nisu bile u posjedu Hrvatskih šuma d.o.o. niti su Hrvatske šume d.o.o. s njima gospodarile (ovaj dio odgovora Hrvatskih šuma u potpunoj je suprotnosti s navodima iz ‘Očitovanja Hrvatskih šuma na zahtjev za isplatu  novčane naknade Renatu Majnariću iz Zagreba’. U očitovanju, naime, HŠ priznaju da gospodare i dobrim dijelom sporne parcele za koju kasnije navode da njom nikada nisu gospodarile – op. a.?!), i to za nekretnine za koje nikad nije dokazao da su njegovo vlasništvo ili vlasništvo njegovih pravnih prednika, čak štoviše radi se o nekretninama koje su u gruntovnim knjigama upisane kao vlasništvo drugih fizičkih osoba i u posjedu tih fizičkih osoba.

Što se tiče nekretnina na području katastarske općine Posedarje, one su u gruntovnim knjigama upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske, a u katastru su upisani kao posjednici razne fizičke i pravne osobe. Iz gruntovnih knjiga razvidno je da zabilježen spor koji Renato Majnarić vodi protiv Republike Hrvatske, prema tome jasno je da HŠ d.o.o. nisu stranka u postupku.

Hrvatske šume d.o.o. nikada nisu prisvajale tuđe vlasništvo, niti ga prodavale, pa stoga ovaj navod možemo protumačiti kao maliciozno blaćenje HŠ d.o.o.”, stoji, između ostaloga, u odgovorima na naša pitanja koje smo uputili Hrvatskim šumama d.o.o. početkom srpnja, nakon što su aktivisti Zelenog odreda javno upozorili privatne vlasnike šuma da provjere da im se nije netko upisao na njihove nekretnine.

FOTO: dokumenti preuzeti s Facebook stranice Zeleni odred – forum