POVRATAK MALIM LJUDIMA: Teška vremena kao prilika da postanemo bolje osobe
”Svjedoci smo da je u katastrofama – od rata, poplava, potresa do koronavirusa – dobro opet pobijedilo. Nebrojena djela suosjećanja, solidarnosti i humanosti ne pitaju za naciju ili vjeru. Bujice solidarnosti prema ljudima u nevolji nadjačale su sve katastrofe. Velike su nesreće upozorenja. U nesrećama se lakše odvaja važno... Prikaži više
Nakon epidemije koronavirusa imat ćemo EPIDEMIJU INTERNET OVISNIKA i depresije, evo zašto:
Kada su ljudi na duže izolirani jedni od drugih oslabljuje se imunološki sustav te smo otvoreni za druge bolesti. U prisilnoj izolaciji ljudima se nude društvene mreže kao jedino rješenje bijega od usamljenosti. To je opasana zabluda. Izolacija je poželjna ako se propitujemo o vlastitim prioritetima ili odlučimo na... Prikaži više